I. Kongre

 Uluslararası İktisat ve İşletme Kongresi

21-22-23 Mayıs 2022

Istanbul - Türkiye

Değerli Araştırmacılar ve Bilim İnsanları;

Rimar Academy ile Karabük Üniversitesi’nin paydaş olduğu Uluslararası İktisat ve İşletme Kongresi 21-22-23 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da yüz yüze ve çevrimiçi (hibrit) olarak düzenlenecektir. Kongremize sizi ve akademisyenleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Kongreye gönderilen bildiri özetleri bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcı akademisyenlerin disiplinlerarası çalışmalarla İktisat ve İşletme alanındaki bilimsel konuların tartışılması amaçlanmaktadır.

7 farklı ülkeden % 51 yabancı katılımcı olmak koşuluyla ÜAK mevzuatına göre öğretim üyeliği/görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına akademik yükselme kriterlerini karşılayan ve Akademik Teşvik kriterlerini sağlayan uluslararası kongredir. Katılımcıların kongremize özet metnini 25 Nisan 2022  tarihine kadar info@rimaracademy.com adresine göndererek yapabilirsiniz.

Kongre sonunda uluslararası geçerliliğe sahip katılım sertifikası verilecek olup, değerli bilim adayların çalışmalarını uluslararası bir ortamda sunacağı,  bildiri metinlerini tam metin kitabında ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Talep eden araştırmacıların çalışmalarını kongreyi destekleyen uluslararası hakemli dergilerde, çift kör-hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir.

İstanbul’da gerçekleşecek olan kongreye İktisat ve İşletme alanında çalışan akademisyenler davetlidir.

Kongremizde buluşmak dileğiyle...

 

KONULAR

İKTİSAT

 • Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme
 • Dijitalleşmenin İş Gücü Piyasasına Etkileri
 • Pandemi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm
 • Üretici ve Tüketici Beklentilerinde Dijital Dönüşüm
 • Türkiye’de Bitcoin (Kripto Para ve e- ticaret)
 • Makroekonomik Piyasalarda Dönüşüm
 • Dijitalleşme ve Parasal Krizler
 • Para Piyasalarında Dönüşüm
 • Refah İktisadı ve Dijital Dönüşüm
 • Uluslararası Dijital Ekonomi Strateji ve Politikaları
 • Uluslararası İktisadi Örgütler ve Dijitalleşme
 • Uluslararası Ticarette Dijitalleşme

 

KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ

 • Dijitalleşme ve Toplum
 • Dijital Kültür ve Küreselleşme
 • Dijital Türkiye ve Gelecek Uygulamaları
 • Dijital Dünyada Güvenlik Sorunu
 • Veri Simsarları, Kullanımı ve Depolama
 • Dijital Ekonomiler ve Piyasalar
 • Endüstri 4 ve Kamu Politikaları
 • Kamu Mali Yönetiminde Dijitalleşme
 • Kamuda Büyük Veri Ekosistemi
 • Dijitalleşme ve Kamusal Hizmetlerin Sunumu
 • Dijitalleşme Sürecinde Bilgi ve Belge Yönetiminin Ekonomik Sonuçları
 • Devlette Dijital Dönüşüm
 • Dijitalleşme, Siyasal ve Yönetsel Katılım
 • Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Aktörlerin Rolü
 • Dijitalleşme ve Kamu Politikaları: Dijital Kamu Politikaları
 • Dijitalleşme ve Şeffaflık/Açıklık
 • Dijitalleşme, Siyasal ve Yönetsel Katılım
 • Dijitalleşmenin Yerel Yönetimlere Etkisi
 • Kamu Yönetiminde Dijitalleşmenin Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler
 • Dijitalleşmenin Kentlere Etkisi
 • Kamu Yönetiminde Yapı ve İşlevsel Açıdan Dijital Dönüşüm
 • Dijitalleşme ve Kamu Diplomasi
 • Dijitalleşme ve Güvenlik
 • Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı

MALİYE

 • E-ticaretin vergilendirilmesi
 • E-ticarette işyeri kavramının tanımlanması
 • E-beyanname uygulamaları
 • Dijital hizmet vergisi
 • Vergiye gönüllü uyum bağlamında dijitalleşmenin önemi
 • Mali saydamlığın sağlanmasında dijitalleşmenin önemi
 • Maliye ve E-devlet uygulamaları
 • Dijital Dönüşümde Vergileme

İŞLETME

 • Dijital Yönetim ve Strateji
 • Pazarlamada Dijitalleşme
 • Dijital İKY Yönetimi
 • Örgütler ve Dijitalleşme
 • Dijital Girişimcilik
 • Muhasebenin Dijital Dönüşümü
 • Dijitalleşme ve Finans
 • Endüstri 4.0 ve Teknolojileri
 • Pazarlama 5.0
 • Toplum 5.0
 • Muhasebe ve Finansta Dijitalleşme
 • Pazarlama ve Yapay Zekâ
 • Yönetişim ve Dijitalleşme
 • Endüstri 4 ve Akıllı İşletmeler
 • Dijitalleşme Sürecinde Kişiselleştirilmiş Üreticiler
 • Üretim Yönetiminde Dijitalleşme
 • İş Süreçlerinde Dijitalleşme
 • Internet Tabanlı Satışlar ve İşletmeler
 • Dijitalleşme ve Kalite Yönetimi
 • Dijitalleşme ve Organizasyonel Bağlılık
 • Dijitalleşmenin Sektörel Bazda Geleceği
 • Dijitalleşme Sürecinde İşletmeler Açısından Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Akıllı Üretim

DİJİTAL FİNANS

 • FinTek Ekosistemi
 • FinTek ve Grişimcilik
 • Teknolojiye Dayalı Regülasyonların (RegTek) FinTek Üzerindeki Etkisi
 • Büyük Teknoloji Şirketlerinin (BigTech) Finansal Piyasalardaki Faaliyetleri
 • Dijital Sigortacılık (SigortaTek)
 • Açık Bankacılık
 • Mükemmel Bankacılık
 • Blokzincir ve Kripto Para Birimleri
 • FinTek ve Ödeme Sistemleri
 • Kitlesel Fonlama
 • Eşten Eşe Borçlanma
 • Kredi Riski Yönetiminde FinTek’in Rolü
 • Kripto Para Madenciliği
 • Kripto Paralar İle Portföy Yönetimi
 • Yasal Korumalı Alan Paradoksu
 • Yapay Zekâ ve Bulut Bilişimin Finansal Hizmetler Üzerindeki Etkisi
 • Yükselen Ekonomilerde FinTek Şirketlerinin Önündeki Engeller ve Fırsatlar
 • FinTek ve Finansmana Erişim: Kredi Kullanımındaki Maliyetler ve Sınırlılıklar

 

LOJİSTİK

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Lojistik Hukuku
 • Kentsel Lojistik
 • Lojistik Bilişim Sistemleri ve Modelleme
 • Depolama ve Stok Yönetimi
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
 • Gümrük İşlemleri
 • İthalat-İhracat
 • Taşımacılık Yönetimi
 • E Ticaret ve Lojistik
 • Lojistikte Güncel Konular (Afet Lojistiği, Perakende Lojistiği)
 • Akıllı Lojistik

 

Katılım Koşulları:

 • Kongre Bilim Kurulu,  İktisat ve İşletme alanında yapılan özgün çalışmaların özetini kabul eder.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilir.
 • Özet en az 200 kelimeden oluşmalıdır.
 • Başlık, özetin üzerinde açıkça yazılmalı ve içerikle uyumlu olmalıdır.
 • En az üç anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Genel kabul görmüş bilimsel standartlara uygun olmalıdır.
 • Başkasının adına bildiri sunulamaz.  Kongrede sunum yapacak kişinin yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.
 • Kongre programında belirtilen salon, gün ve saatte sunum yapmayanlar kongreye katılmamış sayılacaklardır. Sözlü sunum maksimum 13 dakika olmalıdır. Uzaktan sunum yapılabilir.
 • Katılımcıların açık künyesi yazılmalıdır (çalıştığı kurum, ülke, orcid, mail).
 • Katılımcıların yakın zamanda çekilmiş kişisel fotoğrafı özetle beraber gönderilmelidir.
 • Bilim kurulu, araştırmacılardan gelen özetleri inceler; kabul edilen bildirilerin sahipleri bilgilendirir ve konferansa katılmaları için araştırmalarını tamamlamaya davet eder.
 • Tam metinleri, uluslararası hakemli bir bilimsel dergide yayınlamak için aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Başvuru Bildiri Özeti Yazım Kuralları:

 • Yayınlanmak üzere gönderilen bildiriler orijinal olmalı ve daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Araştırmanın boyutu; kaynakça, tablolar, çizimler ve şekiller dâhil olmak üzere yirmi (20) sayfayı geçmemelidir.
 • Başvurular, tüm kriterler dikkate alınarak info@rimaracademy.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Özet, en az 200 kelime en fazla 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Özet, bildiri başlığını, çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemini içermelidir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilir.
 • Bildiri dili Türkçe, Arapça ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.
 • Yazı tipi 12 (Times New Roman), başlık 14 (Büyük harf) olmalıdır.
 • APA yazı, dokümantasyon ve alıntılar için kullanılmalıdır.

(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf).

Bildiri  Özeti Gönderme Bitiş Tarihi                                            : 25.04.2022
Kongre Programının İlanı                                                             :
15.05.2022
Kongre Tarihi                                                                                 : 21-22-23.05.2022
Tam Metin Gönderim Son Tarihi                                                 :
20.05.2022

 

                KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ

Kayıt Seçenekleri

Erken Kayıt Ücreti

Geç Kayıt Ücreti

Öğretim Üyeleri

550 ₺

650 ₺

Öğrenci

350 ₺

400 ₺

Dinleyici

250 ₺

300 ₺

Erken Kayıt Olma           01 Nisan - 25 Nisan 2022
Geç Kayıt Olma               25 Nisan - 05 Mayıs 2022

Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Hesap İsmi             : Rimar Academy Eğitim Araştırma ve Danışmanlık
IBAN Numarası     : TR65 0020 5000 0965 3626 6000 01

Banka Adı             : Kuveyt Türk

 

      Açıklamalar:

 • Kongre katılım ücretini yatırırken açıklama kısmına “ Ad-Soyad, Kongre Adı ” bilgilerini lütfen ekleyiniz. Kayıt ücretini yatırdıktan sonra dekontu  info@rimaracademy.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
 • Yatırılan ücretler iade edilmez. Sunum yapmayan kişilerin özet metinleri basılmayacak, katılım belgesi verilmeyecek ve ücretleri iade edilmeyecektir.
 • Kongrede konaklama, katılımcıların kendileri tarafından sağlanacaktır.
 • Yüz yüze katılımcılar için katılım ücretlerine kongre çantası, öğle yemeği ve çay-kahve ikramları dahildir.
 • Kongre Online Zoom üzerinden yapılacaktır. (katılımcıların hazırlıklarını buna göre yapmaları gerekir)
 • Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri için 50% indirim uygulanacaktır.
 • Konaklama ve kongre katılım ücretlerine KDV dâhildir.

 

İletişim:

E-posta Adresi                                                                       :  info@rimaracademy.com 

Telefon (Dr. Osman TÜRK- Bilim kurulu Başkanı)             :  0532 294 2152

Tel Whatsapp ( Faruk MALKOÇ - Asistan)                         0533 095 4999

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.